home|Wine Open Tour|Travel Open Tour|Indoor|Kaprun Open|Women golf tour|Extra Open
 

Propozice

KITZBÜHEL OPEN GOLF TOUR 2023

Průběžné výsledky jsou k dispozici na adrese https:  https://opentour.onlinescore.golf

 

Pravidla - “ ŽEBŘÍČEK OGT 2023 “ soutěž od 1.11.2022 - 29.10.2023

 

 1. Hráč bude v průběhu celé série roku hodnocen, ve 3 kategoriích. 
 2. kategorie TIGER ( 0 - 18 ), kategorie RORY ( 18,1 - 54 ) po dobu tour je hodnocen v kategorii ve které odehrál první hru, kategorie BRUTTO.
 3. Do celkového pořadí se bude započítávat pouze 9 nejlepších výsledků.
 4. Bodové hodnocení pro kategorie TIGER a RORY je součet STB a BRUTTO bodů.
 5. Bodové hodnocení pro kategorii BRUTTO je 9 nejlepších výsledků brutto bodů.
 6. V případě rovnosti součtu STB a BRUTTO bodů ( kat. TIGER a RORY ) mezi hráči je pořadí určeno dále podle vyššího počtu BRUTTO bodů a pak STB bodů.
 7. BONUS BODY, každý hráč, který se účastní zahraničních turnajů 2023 ( KAPRUN, KITZBUHEL, atd, počínaje 1.4.2023) bude připočteno do score, vždy jednorázově 20 bodů.
 8. Ročník 2023 bude ukončen vyhlášením nejlepších hráčů a předáním cen prvním 3 nejlepším hráčům v kategorii TIGER a RORY, BRUTTO  nejlepšímu hráči. 
 9. Ceny pro vítěze : TURNAJ V RAKOUSKU ( KITZBUHEL / KAPRUN ) dle výběru z termínů vypsaných v roce 2024 ( květen, červen, červenec, srpen, září )

KATEGORIE “TIGER”

1. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2x ubytování + 2x golf)

2. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x golf )

3. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x ubytování)

KATEGORIE “RORY”

1. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2x ubytování + 2x golf)

2. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x golf )

3. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x ubytování)

KATEGORIE “ BRUTTO”

vítěz: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x golf )

 

 1. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

 

Pravidla  -  jednotlivé turnaje “ KITZBÜHEL OPEN GOLF TOUR 2023”

 

 1. Ročník 2023 / cca 26 turnajů OGT ( 1.7.- 30.10.2022 )
 2. Turnaje jsou otevřené a jsou určeny všem hráčům golfu.
 3. Přihlášení je možné přes server ČGF, kde jsou jednotlivé turnaje vypsány, nebo jako partner tour.
 4. Informace a pozvánky jsou zveřejněny na Facebook stránkách OPEN GOLF TOUR CZECH, webových stránkách a prostřednictvím emailové komunikace. 
 5. Poplatky jsou vždy uvedeny na ČGF a též v zaslaném mailu.
 6. Požadavky na flighty a časy startu jsou akceptovány a zohledněny, dle možností ve startovní listině.
 7. Startovní listina je vždy zveřejněna v příloze turnaje na ČGF a na www.opengolftour.cz
 8. Turnaje se hrají podle platných pravidel golfu.
 9. V jednotlivých turnajích, jsou vypsané kategorie, dle aktuálního turnaje.
 10. Odpaliště jsou stanovena vždy, dle nastavení hřiště. Individuální nastavení lze, po schválení organizátorem.
 11. Každý turnaj má vložené soutěže a to: LONGEST DRIVE pro ženy a muže zvlášť, NEAREST TO PIN společný 
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo změny těchto kategorií podle počtu přihlášených hráčů.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu turnaje z důvodů nepřízně počasí, nízkého počtu hráčů atd.
 14. Ceny jsou nepřenosné. Pokud hráč, není přítomen při vyhlašování, výhra propadá.
 15. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.
 16. Buggy do turnaje jsou povolena pouze po schválení organizátorem.
 17. Zaměřovací systémy jsou povoleny.

KITZBÜHEL OPEN GOLF TOUR 2023

                             

 


 

KITZBÜHEL OPEN GOLF TOUR 2022

Prběžné vsledky budou k dispozici v sekci průběžné výsledky: 

 https://opentour.onlinescore.golf

Pravidla - “ EBEK OGT 2022 “ soutěž od 1.7.-30.10.2022

 1. Hráč bude v prbhu celé série roku hodnocen, bez ohledu na kategorie. Do celkového poadí se bude zapoítávat pouze 6 nejlepích vsledk.

 2. Bodové hodnocení je souet STB a BRUTTO bod.

 3. V pípadě rovnosti soutu STB a BRUTTO bodů mezi hrái je poadí ureno dále podle

  vyššího potu BRUTTO bodů a pak STB bod.

 4. BONUS BODY, kadý hrá, který se úastní zahraniních turnajů 2022 ( KAPRUN,

  KITZBUHEL ) bude pipoteno do score, vdy jednorázově 10 bod.

 5. Poítají se vsledky ze vech turnajů OGT ( nap. Aperol, Pivní, atd )

 6. Roník 2022 bude ukonen vyhláením nejlepích hráčů a pedáním cen prvním 3

  nejlepím hráčům:

 7. Ceny pro vítze: TURNAJ V RAKOUSKU ( KITZBUHEL / KAPRUN ) dle vbru z

  termínů vypsanch v roce 2023 ( erven, ervenec, srpen, záí )
  1. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2x ubytování + 2x golf) 2. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x golf )
  3. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x ubytování)

 8. Na vhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla - jednotlivé turnaje “ OPEN GOLF TOUR 2022”

 1. Roník 2022 / cca 26 turnajů OGT ( 1.7.- 30.10.2022 )

 2. Turnaje jsou otevené a jsou ureny vem hráčům golfu.

 3. Pihláení je moné pes server GF, kde jsou jednotlivé turnaje vypsány.

 4. Informace a pozvánky jsou zveejnny na Facebook stránkách OPEN GOLF TOUR

  CZECH, webovch stránkách a prostednictvím emailové komunikace.

 5. Poplatky jsou vdy uvedeny na GF a též v zaslaném mailu.

 6. Poadavky na flighty a asy startu jsou akceptovány a zohlednny, dle moností ve

  startovní listin.

 7. Startovní listina je vdy zveejnna v píloze turnaje na GF a na www.opengolftour.cz

 8. Turnaje se hrají podle platnch pravidel golfu.

 9. V jednotlivch turnajích, jsou vypsané kategorie, dle aktuálního turnaje.

 10. Odpalitě jsou stanovena vdy, dle nastavení hit. Individuální nastavení lze, po

  schválení organizátorem.

 11. Kadý turnaj má vloené soutěže a to: LONGEST DRIVE pro eny a mue zvlášť,

  NEAREST TO PIN spolen

 12. Poadatel si vyhrazuje právo zmny tchto kategorií podle potu pihláench hráčů.

 13. Poadatel si vyhrazuje právo na zmnu termínu turnaje z dvodů nepízně poasí,

  nízkého potu hráčů atd.

 14. Ceny jsou nepenosné. Pokud hrá, není pítomen pi vyhlaování, vhra propadá.

 15. Na vhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

 16. Buggy do turnaje jsou povolena pouze po schválení organizátorem.

 17. Zaměřovací systémy jsou povoleny.

 

Veškeré fotogalerie naleznete na: https://www.facebook.com/opengolftourcz

 

 


 

OPEN GOLF TOUR 2021

 

Průběžné výsledky jsou k dispozici na adrese https://chloe.onlinescore.golf/

 

Pravidla - “ ŽEBŘÍČEK OGT 2021 “celoroční soutěž

 

 1. Hráč bude v průběhu celého roku hodnocen v HCP kategorii, která odpovídá jeho HCP v okamžiku účasti na prvním turnaji od 12.6.2021. Přesun do jiné kategorie nelze.
 2. Do celkového pořadí se bude započítávat pouze 10 nejlepších výsledků.
 3. Bodové hodnocení je součet STB a BRUTTO bodů.
 4. V případě rovnosti součtu STB a BRUTTO bodů mezi hráči je pořadí určeno dále podle vyššího počtu BRUTTO bodů a pak STB bodů.
 5. V průběhu sezony se odehraje několik PRÉMIUM turnajů, kde se počítá dvojnásobek STB a BRUTTO bodů. Do celkového žebříčku se bude počítat s dvojnásobným výsledkem pouze nejlepší výsledek ze všech odehraných PRÉMIUM turnajů. Výsledky ze zbývajících PRÉMIUM turnajů se budou počítat, jako normální turnaje. 
 6. PRÉMIUM TURNAJ - hlavní cenu do všech PRÉMIUM turnajů věnuje DPP a je jím VOUCHER na pronájem TRAMVAJE na soukromou vyjížďku vítěze a jeho přátel ( 24 - 31 osob, dle typu tramvaje ). Odkaz zde: https://www.dpp.cz/zabava-a-zazitky/historie-dpp/pronajem-historickych-tramvaji. Cena se losuje, ze všech score card dne! 
 7. Ročník 2021 bude ukončen vyhlášením nejlepších hráčů a předáním hodnotných cen ( např. TRAMVAJ, ubytování v RAKOUSKU, NESPRESSO, atd. )
 8. Ceny pro absolutní vítěze budou v průběhu tour doplňovány, tak aby jich bylo co nejvíc a Vám jsme udělali co největší radost. Ceny budou průběžně aktualizovány na www.opengolftour.cz. Hlavní ceny si budou ocenění vybírat od 1.místa
 9. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

 

Pravidla - “ KRÁL PARŮ OGT 2021 “celoroční soutěž

 1. KRÁL PARŮ je další dlouhodobě hodnocenou soutěží. Po celou dobu tour se budou zaznamenávat úspěchy na jednotlivých jamkách. Výsledkem bude KRÁL TŘÍPARŮ, KRÁL ČTYŘPARŮ a KRÁL PĚTIPARŮ.
 2. Hráč soupeří proti paru jamky se započítáním svého hracího HCP.
 3. Dosažený výsledek na každé jamce, údaj pod nebo nad osobní par jamky, bude následně vydělen počtem odehraných jamek a použit jako průměr ran na tří, čtyř a pěti parech.
 4. Pokud hráč jamku nedohraje (škrtne), bude hráči pro potřeby žebříčku započítán výsledek par jamky + 6 ran.
 5. Hráči s nejnižším průměrným počtem ran v každé kategorii budou vyhlášeni jako vítězové.
 6. Do pořadí se bude počítat deset nejlepších výsledků a je nutno odehrát minimálně deset turnajů OGT.

Pravidla  -  jednotlivé turnaje “ OPEN GOLF TOUR 2021”

 

 1. Ročník 2021 / cca 36 turnajů OGT.
 2. Turnaje jsou otevřené a jsou určeny všem hráčům golfu.
 3. Přihlášení je možné přes server ČGF, kde jsou jednotlivé turnaje vypsány.
 4. Informace a pozvánky jsou zveřejněny na FB, webových stránkách a prostřednictvím emailové komunikace. 
 5. Poplatky jsou vždy uvedeny na ČGF a též v zaslaném mailu.
 6. Požadavky na flighty a časy startu jsou akceptovány a zohledněny, dle možností ve startovní listině.
 7. Startovní listina je vždy zveřejněna v příloze turnaje na ČGF a na www.opengolftour.cz
 8. Turnaje se hrají podle platných pravidel golfu.
 9. V jednotlivých turnajích, jsou vypsané 3 kategorie  HCP 0-15, 15,1 - 30, 30,1 - 54. Každá kategorie má 3 oceňované, kategorie  HCP 30,1 - 54, pouze jednoho.
 10. Odpaliště jsou stanovena vždy, dle nastavení hřiště. Individuální nastavení lze, po schválení organizátorem.
 11. Každý turnaj má vložené soutěže a to: LONGEST DRIVE pro ženy a muže zvlášť, NEAREST TO PIN společný na všech tříparových jamkách.
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo změny těchto kategorií podle počtu přihlášených hráčů.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu turnaje z důvodů nepřízně počasí, nízkého počtu hráčů atd.
 14. Ceny jsou nepřenosné. Pokud hráč, není přítomen při vyhlašování, výhra propadá.
 15. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.
 16. Buggy do turnaje jsou povolena pouze po schválení organizátorem.
 17. Zaměřovací systémy jsou povoleny.

TURNAJ:

Dalekohledy a měřidla jsou na turnajích povoleny.

Vozíky (carts) do hry mají hráči povoleny pouze v případě závažného zdravotního handicapu (nutno vždy dopředu konzultovat s ředitelem turnaje) - bez souhlasu užití vozíku nebudou výsledky hráče započítány do vyhodnocení turnaje.

 • na úpravu HCP 
 • stableford

KATEGORIE - smíšená:

HCP 0 - 15

HCP 15,1 - 30

HCP 30,1 - 54

 

ODPALIŠTĚ:

MUŽI - bílá, žlutá

ŽENY - modrá, červená

DĚTI - do 12ti  let včetně hrají z červených odpališť.

INDIVIDUÁLNÍ NASTAVENÍ - po odsouhlasení jednotlivého hráče pořadatelem

VLOŽENÉ SOUTĚŽE: 

 • NEAREST TO PIN
 • LONGEST DRIVE ŽENY
 • LONGEST DRIVE MUŽI

VÍTĚZOVÉ:

 • 1.-3. místo v kategorii , u kategorie 30,1-54 - pouze první místo
 • nearest to pin 4 x
 • longest drive ženy 
 • longest drive muži

VÍTĚZSTVÍ:

Nejvíce dosažených stablefordových bodů v každé kategorii. Vyhlášení vítězů je vždy po odehrání HCP kategorie. V případě, že se hráč nezúčastní vyhlášení výsledků, ztrácí nárok na ceny (umístí-li se v turnaji na oceňované pozici).

POPLATKY :

v případě, že hráč není hostem, hradí turnajový poplatek ( hra + startovné + poplatky hřišti za zpracování + občerstvení )

SLEVY:

 • aktivní člen daného golfového klubu s uhrazeným ročním hracím poplatkem ( nehradí turanajové fee ) hradí veškeré ostatní poplatky
 • členi virtuálních klubů , kteří jsou smluvními partnery daného golfového klubu a jsou v limitu ( sleva na turnajové fee je poskytována pouze tehdy, kdy hřiště akceptuje uplatnění hracích míst ) a hráči, hrahící na partnerské hrací karty vydané klubem. Veškeré ostatní poplatky hradí
 • junior dle podmínek hřiště 
 • vouchery na hru, které daný klub akceptuje v rámci turnajů 
 • hosté Chloeproduction a partnerů tour ( nehradí žádný poplatek )

HRACÍ MÍSTO / PARTNER TOUR:

dle dohody

STARTOVNÍ LISTINA:

zveřejněna vždy den před turnajem od 18.00 hod na serveru ČGF a na těchto stránkách

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic ( např.při nízkém počtu hráčů, nepřízni počasí, kvalitou hřiště, atd),  termínu a hřišť, poř.zrušení turnaje

PODMÍNKY:

Podrobné informace k celé tour : www.opengolftour.cz

ZPŮSOB REGISTRACE:

na serveru ČGF, pro partnery na golf@chloeproduction.cz 

POZNÁMKY:

požadavky na flighty v rámci dodržení HCP kategorie zasílejte na golf@chloeproduction.cz , nejpozději den před turnajem do 16.00 hod, pozdější požadavky nebudou zohledněny. Pokud má hráč požadavek na čas startu mimo svoji kategorii, ztrácí nárok na ceny a příslušná kategorie je vyhlášena bez jeho výsledku.V případě výhry vína osobou mladší 18ti let, bude cena nahrazena cenou jinou, adekvátní věku. 

OSTATNÍ POPIS:

Turnaje jsou určeny všem hráčům golfu. Srdečně Vás zveme k účasti na sérii otevřených turnajů. Fee turnaje se zvýhodněným fee a startovným se konají většinou o víkendech a ve Státní svátky. Podrobné informace, zprávy, startovní i výsledkové listiny, žebříčky a fotogalerie o turnajích naleznete na www.opengolftour.cz