home|Wine Open Tour|Travel Open Tour|Indoor|Kaprun Open|Women golf tour|Extra Open
 

 

KITZBÜHEL OPEN GOLF TOUR 2023

Průběžné výsledky jsou k dispozici na adrese https:  https://opentour.onlinescore.golf

 

Pravidla - “ ŽEBŘÍČEK OGT 2023 “ soutěž od 1.11.2022 - 29.10.2023

 

 1. Hráč bude v průběhu celé série roku hodnocen, ve 3 kategoriích. 
 2. kategorie TIGER ( 0 - 18 ), kategorie RORY ( 18,1 - 54 ) po dobu tour je hodnocen v kategorii ve které odehrál první hru, kategorie BRUTTO.
 3. Do celkového pořadí se bude započítávat pouze 9 nejlepších výsledků.
 4. Bodové hodnocení pro kategorie TIGER a RORY je součet STB a BRUTTO bodů.
 5. Bodové hodnocení pro kategorii BRUTTO je 9 nejlepších výsledků brutto bodů.
 6. V případě rovnosti součtu STB a BRUTTO bodů ( kat. TIGER a RORY ) mezi hráči je pořadí určeno dále podle vyššího počtu BRUTTO bodů a pak STB bodů.
 7. BONUS BODY, každý hráč, který se účastní zahraničních turnajů 2023 ( KAPRUN, KITZBUHEL, atd, počínaje 1.4.2023) bude připočteno do score, vždy jednorázově 20 bodů.
 8. Ročník 2023 bude ukončen vyhlášením nejlepších hráčů a předáním cen prvním 3 nejlepším hráčům v kategorii TIGER a RORY, BRUTTO  nejlepšímu hráči. 
 9. Ceny pro vítěze : TURNAJ V RAKOUSKU ( KITZBUHEL / KAPRUN ) dle výběru z termínů vypsaných v roce 2024 ( květen, červen, červenec, srpen, září )

KATEGORIE “TIGER”

1. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2x ubytování + 2x golf)

2. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x golf )

3. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x ubytování)

KATEGORIE “RORY”

1. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2x ubytování + 2x golf)

2. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x golf )

3. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x ubytování)

KATEGORIE “ BRUTTO”

vítěz: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x golf )

 

 1. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

 

Pravidla  -  jednotlivé turnaje “ KITZBÜHEL OPEN GOLF TOUR 2023”

 

 1. Ročník 2023 / cca 26 turnajů OGT ( 1.7.- 30.10.2022 )
 2. Turnaje jsou otevřené a jsou určeny všem hráčům golfu.
 3. Přihlášení je možné přes server ČGF, kde jsou jednotlivé turnaje vypsány, nebo jako partner tour.
 4. Informace a pozvánky jsou zveřejněny na Facebook stránkách OPEN GOLF TOUR CZECH, webových stránkách a prostřednictvím emailové komunikace. 
 5. Poplatky jsou vždy uvedeny na ČGF a též v zaslaném mailu.
 6. Požadavky na flighty a časy startu jsou akceptovány a zohledněny, dle možností ve startovní listině.
 7. Startovní listina je vždy zveřejněna v příloze turnaje na ČGF a na www.opengolftour.cz
 8. Turnaje se hrají podle platných pravidel golfu.
 9. V jednotlivých turnajích, jsou vypsané kategorie, dle aktuálního turnaje.
 10. Odpaliště jsou stanovena vždy, dle nastavení hřiště. Individuální nastavení lze, po schválení organizátorem.
 11. Každý turnaj má vložené soutěže a to: LONGEST DRIVE pro ženy a muže zvlášť, NEAREST TO PIN společný 
 12. Pořadatel si vyhrazuje právo změny těchto kategorií podle počtu přihlášených hráčů.
 13. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu termínu turnaje z důvodů nepřízně počasí, nízkého počtu hráčů atd.
 14. Ceny jsou nepřenosné. Pokud hráč, není přítomen při vyhlašování, výhra propadá.
 15. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.
 16. Buggy do turnaje jsou povolena pouze po schválení organizátorem.
 17. Zaměřovací systémy jsou povoleny.

KITZBÜHEL OPEN GOLF TOUR 2023

SEZNAM TURNAJŮ NA ROK 2023 JE KE STAŽENÍ V PDF FORMÁTU NA TÉTO STRÁNCE DOLE ( srolovat až dolů a zde k dispozici ) 

 


 

Krásné vánoce a vše NEJ do roku 2023 přejeme

 

 KITZBÜHEL OPEN GOLF TOUR 2023

Pedběžné termíny zde + nové hitě VINO

Ano je to ta VINO, která se mla x krát otevírat. Tak tentokrát na jae 2023 je naplánováno otevení. Vzhledem k tomu, e toto hitě pevzal NATLAND , domnívám se, e se už opravdu můžeme těšit. 

Hitě jsem hrála v rámci seznamování promotérů s hitm nyní v íjnu. Za mě hezké a píjemné hitě ( kadému se samozejmě líbí a vyhovuje nco jiného ). Mj dojem ? Ke srovnání pouiji ZBRASLAV ( vzhledem ke stejnému provozovateli, je to fér ). Za mě uritě lehí, hezí , hezké jamky a s vhledem. Moc ráda si toto hitě pjdu zahrát...

 

A samozejmě kadý msíc turnaj v RAKOUSKU Na co se tedy můžete těšit?
 

 

 

 


 

KITZBÜHEL OPEN GOLF TOUR 2022

známe vítěze tour:

1. Bára Heresová

2. Karel Klečka

3. Miloš Janatka

máme minimálně 3 účastníky dvoudenního turnaje v Kitzbühelu či Kaprunu 2023

( dle vlastního výběru termínu )

 • Barča vyhrála dvoudenní turnaj i s ubytováním a startovným
 • Karel vyhrál dvoudenní turnaj
 • Miloš vyhrál ubytování na 2 noci

Prběžné vsledky  k dispozici v sekci průběžné výsledky: 

 https://opentour.onlinescore.golf

hlavní partner TOUR : DOPRAVNÍ PODNIK HL. M. PRAHY

Dopravní podnik hl.m. Prahy nám opět věnuje krásné ceny v podobě voucherů.

 • pronájem tramvaje T3 Cupé na 90 minut
 • pronájem historické tramvaje na 90 minut
 • rodinné vstupné do muzea MHD
 • rodinné vstupné na zážitkovou turistiku v metru
 • veškeré a podrobné informace naleznete na www.dpp.cz
Losuje se ze score card po turnaji ( losuje vždy někdo náhodně vybraný, kdo se ten den něčím odlišil - např. nejhorší výsledek, nejlbližší nearest to pin, caddy, dítě atd ) a vylosovaný si losuje ze 4 obálek kde jsou výše popsané vouchery! Tím pádem má možnost úplně každý získat nádhernou cenu od DPP. 

 

Pravidla - “ EBEK OGT 2022 “ soutěž od 1.7.-30.10.2022

 1. Hráč bude v prbhu celé série roku hodnocen, bez ohledu na kategorie. Do celkového poadí se bude zapoítávat pouze 6 nejlepích vsledk.

 2. Bodové hodnocení je souet STB a BRUTTO bod.

 3. V pípadě rovnosti soutu STB a BRUTTO bodů mezi hrái je poadí ureno dále podle

  vyššího potu BRUTTO bodů a pak STB bod.

 4. BONUS BODY, kadý hrá, který se úastní zahraniních turnajů 2022 ( KAPRUN,

  KITZBUHEL ) bude pipoteno do score, vdy jednorázově 10 bod.

 5. Poítají se vsledky ze vech turnajů OGT ( nap. Aperol, Pivní, atd )

 6. Roník 2022 bude ukonen vyhláením nejlepích hráčů a pedáním cen prvním 3

  nejlepím hráčům:

 7. Ceny pro vítze: TURNAJ V RAKOUSKU ( KITZBUHEL / KAPRUN ) dle vbru z

  termínů vypsanch v roce 2023 ( erven, ervenec, srpen, záí )
  1. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2x ubytování + 2x golf) 2. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x golf )
  3. místo: VOUCHER NA TURNAJOVÝ VÍKEND ( 2 x ubytování)

 8. Na vhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla - jednotlivé turnaje “ OPEN GOLF TOUR 2022”

 1. Roník 2022 / cca 26 turnajů OGT ( 1.7.- 30.10.2022 )

 2. Turnaje jsou otevené a jsou ureny vem hráčům golfu.

 3. Pihláení je moné pes server GF, kde jsou jednotlivé turnaje vypsány.

 4. Informace a pozvánky jsou zveejnny na Facebook stránkách OPEN GOLF TOUR

  CZECH, webovch stránkách a prostednictvím emailové komunikace.

 5. Poplatky jsou vdy uvedeny na GF a též v zaslaném mailu.

 6. Poadavky na flighty a asy startu jsou akceptovány a zohlednny, dle moností ve

  startovní listin.

 7. Startovní listina je vdy zveejnna v píloze turnaje na GF a na www.opengolftour.cz

 8. Turnaje se hrají podle platnch pravidel golfu.

 9. V jednotlivch turnajích, jsou vypsané kategorie, dle aktuálního turnaje.

 10. Odpalitě jsou stanovena vdy, dle nastavení hit. Individuální nastavení lze, po

  schválení organizátorem.

 11. Kadý turnaj má vloené soutěže a to: LONGEST DRIVE pro eny a mue zvlášť,

  NEAREST TO PIN spolen

 12. Poadatel si vyhrazuje právo zmny tchto kategorií podle potu pihláench hráčů.

 13. Poadatel si vyhrazuje právo na zmnu termínu turnaje z dvodů nepízně poasí,

  nízkého potu hráčů atd.

 14. Ceny jsou nepenosné. Pokud hrá, není pítomen pi vyhlaování, vhra propadá.

 15. Na vhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

 16. Buggy do turnaje jsou povolena pouze po schválení organizátorem.

 17. Zaměřovací systémy jsou povoleny.

 

 

Veškeré fotogalerie naleznete na: https://www.facebook.com/opengolftourcz

 

POZVÁNKA JE KE STAŽENÍ VE FORMÁTU PDF ÚPLNĚ DOLE NA TÉTO STRÁNCE.


 


 

Krásné prožití vánočních svátků a v roce 2022 je to NEJ

děkujeme za důvěru a přízeň 

 

 

 


 

 

OPEN GOLF TOUR 2021

 

Průběžné výsledky jsou k dispozici na adrese https://chloe.onlinescore.golf/

 

Veškeré fotogalerie naleznete na: https://www.facebook.com/opengolftourcz

 

Pravidla - “ ŽEBŘÍČEK OGT 2021 “celoroční soutěž

 

 1. Hráč bude v průběhu celého roku hodnocen v HCP kategorii, která odpovídá jeho HCP v okamžiku účasti na prvním turnaji od 12.6.2021. Přesun do jiné kategorie nelze.
 2. Do celkového pořadí se bude započítávat pouze 10 nejlepších výsledků.
 3. Bodové hodnocení je součet STB a BRUTTO bodů.
 4. V případě rovnosti součtu STB a BRUTTO bodů mezi hráči je pořadí určeno dále podle vyššího počtu BRUTTO bodů a pak STB bodů.
 5. V průběhu sezony se odehraje několik PRÉMIUM turnajů, kde se počítá dvojnásobek STB a BRUTTO bodů. Do celkového žebříčku se bude počítat s dvojnásobným výsledkem pouze nejlepší výsledek ze všech odehraných PRÉMIUM turnajů. Výsledky ze zbývajících PRÉMIUM turnajů se budou počítat, jako normální turnaje. 
 6. PRÉMIUM TURNAJ - hlavní cenu do všech PRÉMIUM turnajů věnuje DPP a je jím VOUCHER na pronájem TRAMVAJE na soukromou vyjížďku vítěze a jeho přátel ( 24 - 31 osob, dle typu tramvaje ). Odkaz zde: https://www.dpp.cz/zabava-a-zazitky/historie-dpp/pronajem-historickych-tramvaji. Cena se losuje, ze všech score card dne! 
 7. Ročník 2021 bude ukončen vyhlášením nejlepších hráčů a předáním hodnotných cen ( např. TRAMVAJ, ubytování v RAKOUSKU, NESPRESSO, atd. )
 8. Ceny pro absolutní vítěze budou v průběhu tour doplňovány, tak aby jich bylo co nejvíc a Vám jsme udělali co největší radost. Ceny budou průběžně aktualizovány na www.opengolftour.cz. Hlavní ceny si budou ocenění vybírat od 1.místa
 9. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

 

Pravidla - “ KRÁL PARŮ OGT 2021 “celoroční soutěž

 1. KRÁL PARŮ je další dlouhodobě hodnocenou soutěží. Po celou dobu tour se budou zaznamenávat úspěchy na jednotlivých jamkách. Výsledkem bude KRÁL TŘÍPARŮ, KRÁL ČTYŘPARŮ a KRÁL PĚTIPARŮ.
 2. Hráč soupeří proti paru jamky se započítáním svého hracího HCP.
 3. Dosažený výsledek na každé jamce, údaj pod nebo nad osobní par jamky, bude následně vydělen počtem odehraných jamek a použit jako průměr ran na tří, čtyř a pěti parech.
 4. Pokud hráč jamku nedohraje (škrtne), bude hráči pro potřeby žebříčku započítán výsledek par jamky + 6 ran.
 5. Hráči s nejnižším průměrným počtem ran v každé kategorii budou vyhlášeni jako vítězové.
 6. Do pořadí se bude počítat deset nejlepších výsledků a je nutno odehrát minimálně deset turnajů OGT.

 

Soubory ke stažení